این صفحه به مدیریت فرید مطلب آل کثیر راه اندازی خواهد شد

شعر از دیر باز و بیش از هر ملتی مورد توجه ملت عرب بوده است،بطوری که در تمام جزئیات زندگی آنان رسوخ کرده بود و روابط متقابلی بین زندگی بدوی و شعر وجود داشت که این امر در اصطلاحات ادبی بر این مسئله صدق میکند.فرصت به اطاله کلام و پرداختن به این موضوع نیست.آغاز شعر عرب را با شعر دوره جاهلی میدانند،دوره ای که شاعرانی همچون مهلهل،امرءالقیس،طرفة بن العبد،نابغه و.... در آن شهر می سرودند.دوره معلقات سبعه،اشعاری بی مانند که تاریخ ادبیات تمام ملت ها به چشم خود ندیده که مردمی این گونه و در این فضا به نوعی قلم فرسایی می کنند که همگان انگشت تعجب به دهان می گیرند.دیگر دوره، دوره خلفای راشدین و امویان با شاعرانی همچون حسان بن ثابت،اخطل،جریر،کمیت و دوره پر فروغ ادب عربی مجالس با بلند پایگان شعر عرب همچون متنبی،جاحظ،ابولفرج اصفهانی،ابونواس الاهوازی،دعبل،ابوتمام.بعد دوره انحطاط در دوره عثمانی که تا قبل از دوره معاصر ادامه داشت که از برجستگان این دوره بوصیری،احمد شوقی،خلیل مطران و جرجی زیدان را می توان نام برد.و در نهایت شعر معاصر که از ادب فرانسه مانند خیلی از ادبیات ها تاثیر گرفت و از میان آنها خانم نازک الملائکه،نزار قبانی،احمد مطر،محمود درویش،بدر شاکر سیاب را می توان نام برد.اما آن چه در این مجموعه مورد توجه ماست مسئله شعر شعبی(فولکلور)است.ما از آغاز این شعر خبر نداریم ولی این را می دانیم شعر همیشه مهمان خانه عرب است و شعر شعبی پا به پای شعر کلاسیک به حیات خود ادامه داده.ما در اینجا قصد ترجیح شعر شعبی بر شعر کلاسیک را نداریم چون به هیچ وجه نمی تواند جایگزین آن شود ولی هدف در این کار بررسی و توجه به یکی از سنت ها و رسوم متداول در میان عرب ها به ویژه عرب های منطقه خوزستان است.شعر شعبی معمولا مکتوب نیست و سینه به سینه منتقل می شود و بعد ها ممکن است به دلیل اهال بعضی فراموش شود.کار شایسته ای که اخیرا صورت گرفته گرد آوری مجموعه اشعار شعبی از شاعران این دیار به صورت کتاب است که ما هم در این امر بخشی از وبلاگ خود را به این مسئله اختصاص دادیم و انشا الله قصد داریم قالب های مختلف شعر شعبی،برجستگان این شعر،و خصوصیات این شعر را در خدمت شما علاقه مندان قرار دهیم.می توان از این نمونه ها به ابوذیه،موال(زهیری)،دارمی،قصیده،مضه و....اشاره کرد که در آینده بیشتر درباره آنها صحبت می کنیم.

ابوذیات

دمع عینی مثل کرخه سلامای

گلت مجروح جراحی سلامای

احب کارون یاخذلک سلامای

و کل شط العرب یاخذ تحیه     او(و حب شاوور یخذلک تحیه)

 

احبک ما احب غیرک ولهوای

عبث گالولی حبی لک ولهوای

احبن شوفتک نظره ولهوای

اشو هل نظره هم حسره علیه

 

هلی اضیوفهم تنصب دواوین

ابکرمهم اشکثر نظمت دواوین

علیک انته یهل تنشد دواوین؟

دواک اهلی و اهل غیره و حکیه

 

ابخیالی من بعد روحی تمر مر

انشده فکری و اعصابی تمر مر

ابغیابک شو صبح عندی التمر مر

ابوجودک چن عسل حنظل علیه

 

فرید مطلب آل کثیر

           زحمت گرد آوری شعرهای زیر را دوست عزیزم اسکندر سهراب مصعد کشیده است

انشدك عن بحور الكرم ظلمه  

او كل مظلوم احب ينزاح ظلمه

الو بي الفشگ و بليل ظلمه 

((حطني عيون الك و اتشوف بيه))  الشاعر: مرحوم شيخ حاجات

كلشي اراح مني ما يهمني

و نه اليعرف اطباعي ما يهمني

لو ينطبخ لحمي ما يهمني

((عاصي و لعناده ذيچ هيه))  الشاعر : مرحوم شيخ حاجات

ذهيه اديار اهلنا و ارض بيها

لو تنبت عجارب و ارضه بيها

گومي الچنت اطگن و ارضه بيها

((سفو حكام وانا اشگف بديه))  الشاعر : مرحوم شيخ حاجات

 

شعري كه شيخ حاجات درباره ي اسب حمداني گفته است

يه الهي اشكر بلطفك دوم حمداي

واسلال الخيل بل ميدان حمداي

اشهدت كل طوايف افعل حمداي

  ((اصيل و يوم اله بل موزميه))     المرحوم شيخ حاجات

ابيوم الكون اشد ابظهر شراك

اطگ و ما اريد وياي  شراك

اخلي خلگ كلها اتصيح شراك

((شبه الزلزله اطيح ابوطيه))     المرحوم شيخ حاجات

 

اريد اتبع سفيه العگل لو تاه

و حل امنل حبل سبعين لوتاه

انا خوفي امنل مربوط لو تاه

((يصير اكلف منل التايه عليه))  الشاعر : مرحوم شيخ ناجي

دموع العين يا صاحب بسهله

او ليالي العمر هم تگذي بسهله

الحمل لو طاح تنهضله بسهله

((تشيله او تنتخي بل موزميه))  الشاعر : حاتم الحاجات

 

يل خادم احسين و هل درب النجاه لازمه

و محبت اهلل كسا فرض و علي لازمه

زلزال ما زلها و حچي الحقد لازمه

اضامي يرجي السقا امنيد السقا كربلا

المهموم يندب علي ولعنده كرب و بلاء

ندخل ابحامي الحمي حيدر الكر و بلاء

((فرسان اسر علي وبن عاصهم لازمه))  الشاعر: حاتم الشيخ حاجات

 

 

اشعار شاعر الديب حاتم الشيخ حاجات

 

ابسيف امشيد الاسلام ناصرلبنَي ارحمان

ابن عم الرسول وطاع اول شخص لل ايمان

ركن لدين صور الحگ علي يا قاطع البرهان

        ((چم حيد المعكوس بيومه))

 

علا حامي الدخيل اليوم بيها الكدر دنيانه

صاحت راح ابو الايتام ضاع العدل ميزانه

سر اعظم او مو مكشوف ابو الحسنين عنوانه

((اسمك سر اعظم ولباري اِيحوطه))

 

كارها و كور و كردسه وغده فيض الدمه

طرد و طرگ طيرالهام و مطر دم السمه

ما اندلت يوم فرت وين منجاها امنبن حامي الحمه

((اطعن ومضه ابدم و لموت اِبيومه))

وحگ من اصربها وشلها

حدرها و حادها وحوطّ شلها

اعيون اعداه عل ناشف وشلها

((ابوفاضل وله طبرات ميه))

 

 

زرع وادي الغاضريه ابروس و اسگه ابدمه

 

گام يلهب عل جماجم مهر ابن حامي الحم

 

وخذه كل الرواحه الگوم و لزمه ابصارمه

 

والحرب حوريه عنده و ناشر اگباله گعد

 

صاح عن الماي گوموا غاص ابن صاط الحزم

 

واليگف عل شاطي فنه اليوم يشباه الزلم

 

واعدت بلماي سكنه وانا ابن كنز العلم

 

خاف لن اتگول عمي اخلف اوياي الوعد

 

نزل للماي مل چوز و ضمه علا چتف

 

نشر اطراف العمامه و رايته ابچتف ترف

 

صاح هذا الماي جبته يا سكينه من ال هتف

 

{{وانا عمچ موت احمر ذخر حيدر و ضمد}}

             

                                                    صفحه نخست وبلاگ

                                                     alkasir.blogfa.com 

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت ثبت تاریخ شفاهی قبیله آل کثیر است. در صورت پاسخ ندادن به ایمیل های شما لطفا با این شماره تماس بگیرید. 09169145944

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM